Våre arbeider

Se nærmere på noen av våre arbeider.

Polarjazz

Logo og visuell identitet, design av digital plakat, roll-up, banner, sceneteppe, produktlabel, trykte og digitale annonser, t-skjorter, akkrediteringskort, samt innholdsproduksjon for sosiale medier.

Prosjekt: Nettside for Orkdal Tråvpark.

Orkdal Tråvklubb

Oppsett av nettside inkludert produksjon av tekst og foto.